– Нашите Цели

Нашите цели

Да подкрепя МСП, иновациите и икономическото развитие.
Да работи за привличане на чуждестранни инвестиции.
Да предлага алтернативни форми и програми за намаляване нивото на безработица.
Да подпомага местните и държавни власти при изготвянето на регионални планове за развитие.

Нашите партньори

Back to top