– Минерални бани “Св. Варвара”

Минерални бани Св. Варвара

Банята при Елешница и нейните лечебни сили

Западно от село Елешница е разположен балнеоложки лечебен център „Елешнишка баня” при извора „Св. Варвара”. Изворът се намира на брега на река Места, непосредствено до пътя, свързващ Елешница с второкласния път

Разлог – Велинград. Местността е много живописна, като в тази си част реката се разлива широко.

Основната постройка на банята е на левия бряг на реката, през пътя. На десния бряг на р. Места, при самия извор е изграден малък параклис. От пътя и банята до параклиса се стига по въжен мост над реката.

Минералната вода в село Елешница, което се намира на 15 км източно от Разлог в западното подножие на Родопите, е

много подходяща за балнеолечение и профилактика.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top