– Загадката на плочите от Столоватец

каменните плочи от Столоватец

През 1971 – 1972г. в местността „Столоватец” (на около 5 км западно от Разлог) са открити останки от тракийско светилище от края на бронзовата и началото на желязната епоха. Ясно личат руини от зидове, градени от трошен камъни. Там са намерени 3 големи мраморни плочи с релефна украса, свързани с култа към слънцето. Плочите от Разлог се определят като изключително ценни за историята на човечеството.

Мраморните плочи от Столоватец са датирани от 2 хил. пр. Хр. Най-вероятно са част от светилище свързано с разпространения сред траките култ към Слънцето. Особен интерес представлява мъжката фигура с ясно изразен фалос на една от плочите. По този начин е изобразяван един от основните богове на траките, известен с елинското си име Хермес. Характерно за него е, че той е бог на тракийските царе и вождове.

Възстановка на плочите от Столоватец се намира пред Културния дом в град Разлог

Нашите партньори

Back to top