– Писаната църква

писаната църква край Разлог

GPS координати: N 41.859686, E 23.412377

В близост до „Пирин голф”, на 7 км. от Разлог в местността „Бетоловото“ са разкрити две вписани една в друга църкви, изградени по различно време. Първата е датирана към V – VI век, а втората – към XIII-XIV век. Малката еднокорабна едноапсидна църква е наречена “Писаната църква”. Тя е раннохристиянска базилика от края на античността (V век) и според някои източници е била част от ранен манастирски комплекс. В нея са открити фрагменти на стенопис, показващи наличието на стенописна украса от геометрични и стилизирани орнаменти. През средновековието е построена и по-нова сграда на същото място. Археологическият комплекс е частично консервиран, което позволява да се разпознаят останките на двете църкви. Други средновековни свидетелства в близост са “Бялата църква” и църквата „Св. Никола”.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top