– Настояще

централен площад Разлог

Община Разлог с територия от 440, 314 кв.км е една от най-динамично развиващите се общини, шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска област.

Община Разлог  е с население 22 876 жители, съставена от 8 населени места – град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.

Урбанизираните територии са благоустроени и с развита пътна, комуникационна, енергийна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Икономиката на региона се развива с устойчив ръст. Региона е със съхранени природни територии, граничи с два национални парка , подходящи за развитието на различни форми на туризъм. Управлението на минералните води развива spa туризъм в съчетание с интересно културноисторическо наследство.

Населените места в общината са с добре изградена озеленителна система, добре поддържани паркове, спортни площадки, стадиони, детски градини и училища, реставрирани културни-историческите паметници,

В региона се провеждат редица събития, поддържа се богат културен календар на събития както традиционни така и модерни.

Техническа обезпеченост е на високо ниво с добре изградена мрежа за достъп до Интернет, добре развита образователна структура, наличие на образован и квалифициран човешки ресурс.

Разлог е оживен и динамичен планински град, съчетаващ духа на Възраждането със съвременната архитектура.

Забележителното в градския облик на Разлог са и многобройните фонтани, всеки от които е с индивидуално излъчване. Те са любимо място за отдих в горещите летни дни.

Централният градски парк е любимо място за отдих и почивка. Тучно зелената трева, вековните борове, прохладата на водната алея и езерото будят възхищението на посетителите.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top