– Туристически дестинации

  • All
  • Конна езда
  • Къщи за гости
  • Минерални извори
  • Селища
  • Селски туризъм
  • СПА
  • Спорт
  • Хижи
  • Хотели

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top