– Πολιτισμός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Razlog και ολόκληρη η κοιλάδα Razlozhka αντλούν πλούσια κληρονομιά από πολιτιστικά μνημεία από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς – Νεολιθικός, πολιτισμός με λωρίδες, ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, χριστιανικός πολιτισμός που εκπροσωπείται από τον πρώιμο βυζαντινό και βουλγαρικό πολιτισμό.
Ο Δήμος Razlog έχει διατηρήσει με τους αιώνες μοναδικές πολιτιστικές παραδόσεις και έθιμα, τα οποία μαζί με τα ενδιαφέροντα και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της περιοχής το καθιστούν ένα ελκυστικό τουριστικό κέντρο. Μουσεία, κέντρο κοινότητας, ερασιτεχνικά σύνολα και κάθε τοπική οικογένεια διατηρούν και μεταφέρουν τον πλούτο και την ποικιλία της λαϊκής τέχνης.
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή της κοιλάδας Razlog δείχνουν ότι η ζωή εδώ επιβεβαιώνεται καλά από τη Νεολιθική-Ενεολιθική εποχή της VI -IV χιλιετίας π.Χ. Τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα προέρχονται από τον Ύστερο Χαλκό και τους Πρώιμους Σιδηρουργικούς χρόνους / III -II χιλιετία π.Χ.

Ανατρέξτε στον Οδηγό Ιστού μας

Ανατρέξτε στον Οδηγό Ιστού μας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top