– Κέντρο πληροφοριών – το χωριό Banya

Διεύθυνση: Banya village, 1 Parva Street

Ώρες εργασίας: Τρίτη – Σάββατο 9:30. – 18:30

Αργία – Κυριακή και Δευτέρα

tic.banya@abv.bg, τηλ: +359 888 393 407

Ελάτε και νιώστε τη μαγεία του νερού!

Αυτοκίνητο, λεωφορείο, ποδήλατο, πεζό. Διατίθεται για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Τουριστική περιήγηση στο χωριό Μπάνια με οδηγό.

Μεμονωμένες επισκέψεις:

  1. Επίσκεψη σε 1 ιστότοπο: Ενήλικες – BGN 3; μαθητές, μαθητές, συνταξιούχοι – BGN 2; Συζήτηση / έως 10 άτομα / – BGN 3
  2. Διαδρομή εισιτηρίου (2 ιστότοποι): ενήλικες – BGN 5; μαθητές, μαθητές, συνταξιούχοι – BGN 3; Συζήτηση / έως 10 άτομα / – BGN 5
  3. Διαδρομή εισιτηρίου (3 ιστότοποι): ενήλικες – BGN 6; μαθητές, μαθητές, συνταξιούχοι – BGN 4. Συζήτηση / έως 10 άτομα / – BGN 5

Παιδιά έως 7 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες – δωρεάν.

Ομαδικές επισκέψεις / πάνω από 10 άτομα /:

  1. Επίσκεψη σε 1 ιστότοπο: Ενήλικες – BGN 2; μαθητές, μαθητές, συνταξιούχοι – BGN 1; Συζήτηση / έως 10 άτομα / – BGN 3
  2. Διαδρομή εισιτηρίου (2 ιστότοποι): ενήλικες – BGN 4; μαθητές, μαθητές, συνταξιούχοι – BGN 1.5; Συζήτηση / έως 10 άτομα / – BGN 5
  3. Διαδρομή εισιτηρίου (3 ιστότοποι): ενήλικες – BGN 5; μαθητές, μαθητές, συνταξιούχοι – BGN 2. Συζήτηση / έως 10 άτομα / – BGN 5

Παιδιά έως 7 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες – δωρεάν.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top