– Транспорт

КАК ДА СТИГНА ДО РАЗЛОГ?

Град Разлог се намира недалеч от градовете Благоевград (53 км), София / летище София (155 км), Пловдив (141 км) и Банско (6 км). През територията на общината преминава второкласен път II – 19 Симитли – Разлог – Садово, който свързва района от една страна с международен път Е-79, а от друга – осигурява по-кратък път към Гърция през новия ГКПП „Илинден“. Отново чрез второкласен път общината е свързана с Велинград и след това има излаз към магистрала „Тракия“.

Теснолинейната железница Септември – Добринище е единствената по рода си все още функционираща на територията на България.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top