– Регион

РЕГИОН

Историята на региона на Разлог формира днешната му идентичност следствие от преплитането на различни исторически епохи от последните хилядолетия, от времето на праисторията до днес. Всяка епоха е сътворила определени материални и нематериални следи, пространствени структури и културни модели, източник на вдъхновение и познание за съвремието.
Разположен между три планини, със своята богата култура и традиции, съхранена уникална природна среда, просперираща икономика, развиваща се инфраструктура, управление на природните богатства и ресурси, съвременни комуникации и добро качество на живот привлича своите гости и бизнеса.
Разложката котловина е една от най-високите котловини в Южна България, а ограждащите я високопланински части на Рила и Пирин имат типичен алпийски вид. Природата е разнообразна и много привлекателна с поляни, високопланински езера, реки и потоци.

Виж Нашия Пътеводител

Виж нашия пътеводител

ИНФОРМАЦИЯ

Нашите партньори

Back to top