– Πρόσφατες εργασίες

Το όραμα για τις επόμενες δεκαετίες που καθορίζει την επιχείρησή μας είναι να αναζητούμε και να συμμετέχουμε σε προγράμματα που συμβάλλουν σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν καινοτομίες σε κάθε τομέα της οικονομίας, να προσαρμοστούν στον μεταβαλλόμενο κόσμο μέσω της υψηλής μορφωμένης, δημιουργικής, αλληλεγγύης και υγιούς κοινωνίας της. Είναι ένα εύφορο έδαφος για ιδέες και πόλο έλξης για επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι μοναδικοί πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι της περιοχής χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και βιώσιμα. Να ενοποιηθούν μεταξύ τους και με τον κόσμο μέσω οδικών και οπτικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, καθιστώντας τη χώρα ως σταυροδρόμι ιδεών και αγαθών στην Ευρώπη και πέρα. Ο βούλγαρος πολίτης διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο μέλλον της χώρας του, έχει πλούσιες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ζει σε μια δίκαιη και ανεκτική κοινωνία στην οποία ακούγεται η φωνή του.

Έργο: Διαδρομές για προσβάσιμη τουριστική κληρονομιά
Τοπικός οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης – Ο Razlog υπέγραψε σύμβαση στις 15.12.2017. για την υλοποίηση ενός έργου στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας “INTERREG V-A Greece Bulgaria” 2014 – 2020
Έργο: Διαδρομές για προσβάσιμη τουριστική κληρονομιά
Ακρωνύμιο: Access2Heritage
Βιωσιμότητα άξονα προτεραιότητας – προσαρμοστικότητα στο κλίμα
Προτεραιότητα επένδυσης 6γ
Κορυφαίος εταίρος: Δομή διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου για την οροσειρά της Ροδόπης
Συνεργάτες: Σύνδεσμος Ροδόπης Ecosviat, Τοπική Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης – Razlog, Δήμος Βόλβης, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας, Ταμείο Κεντρικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Ένωση Περιφερειακού Κοινοβουλίου Νεολαίας – Kardzhali, Βουλγαρία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες, Ένωση Αναπήρων στη Βουλγαρία
Προϋπολογισμός: 1.295.840,00 €
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και να καθιερώσει την περιοχή ως διεθνή προορισμό για ενήλικες και προσβάσιμο τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες και χρόνιων ασθενειών, των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.
Ο στόχος του έργου είναι:
• ανταλλαγή και εισαγωγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (δραστηριότητες μεταξύ ανθρώπων)
• Βελτίωση της προσβασιμότητας και της παρουσίας της επιλεγμένης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στις διασυνοριακές περιοχές (κατασκευαστικά έργα)
• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης υποστηριζόμενων κατασκευών για καλύτερη κατανάλωση ενέργειας, διαχείριση και προστασία αποβλήτων κ.λπ. (πρασινάρισμα των συντηρημένων τοποθεσιών)
• βελτίωση της ικανότητας των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πόρων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και των επαγγελματιών του τουρισμού (π.χ. οδηγοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές εκδηλώσεων, υπηρεσίες μεταφορών κ.λπ.) για κατασκευαστικές δραστηριότητες χωρητικότητας.
• ευαισθητοποίηση των τοπικών ενδιαφερομένων, ιδίως των νέων, σχετικά με τις δυνατότητες του τουρισμού, τη σημασία υιοθέτησης στρατηγικών για αειφόρο ανάπτυξη και σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς κ.λπ. (δραστηριότητες ευαισθητοποίησης)
• συλλέγει δεδομένα σχετικά με την προσβασιμότητα και την ευκολία των επισκεπτών με αναπηρία και των ηλικιωμένων επισκεπτών σε βασικούς πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους στις παραμεθόριες περιοχές (επιτόπιες μελέτες)
• να βελτιώσει την προβολή των πολιτιστικών και φυσικών ορόσημων που είναι προσβάσιμα και φιλικά σε όλους μέσω ηλεκτρονικών και φυσικών μέσων, εκστρατειών κ.λπ., προετοιμάζοντας έναν ενημερωτικό οδηγό για όλους τους επισκέπτες με χρήσιμες πληροφορίες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.
• διεξάγει κοινή μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού για τις μάρκες της διασυνοριακής περιοχής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με υψηλή ποιότητα σε χαμηλή έως μεσαία τιμή (πολιτικές και σχέδια)
• μέτρηση της ικανοποίησης και της συμπεριφοράς των ενηλίκων και των επισκεπτών με αναπηρία στις υποστηριζόμενες δομές και στη διασυνοριακή περιοχή συνολικά (μελέτες σχετικά με τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση των τουριστών). Το έργο θα βασιστεί στη σχετική εμπειρία των εταίρων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης /ΕΤΠΑ/ και από τους εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»

No content !

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top