– Турската баня – село Баня

Турската баня – село Баня

Турската баня е построена с дарение на заможно турско семейство, някъде през 17 век. Тя е изградена с два входа, защото турците имат поверие да влизат с левия крак през лявата врата преди да са изкъпани, а след като вече били изкъпани, излизали през дясната. За топлото водозахранване нa турската баня се ползвала „Благата вода” с температура от 54 ºС. Минералната вода се охлаждала със студена вода директно от преминаващата до нея река. От топли чучури къпещите се със собствени саханчета и ибрици поливали телата си с чиста вода преди напускането на банята. За построяването на Турската баня съществува легенда, свързана с богато турско семейство Муртазови.

До Турската баня има красив парк с разнообразни и забавни атракции, подходящи за семейства с деца.

Само на няколко метра е и изградената наскоро чешма, наречена „Благата вода“, заради лековитата вода, която тече в нея.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top