– село Елешница

село Елешница

Село Елешница /793 м н. в./ е на 18 км източно от гр. Разлог, в долината на р. Златарица. На територията на селото бликат четири лековити минерални извора с различен състав и температура /от 20°С до 70°С/. Проучвания сочат, че св. Варвара – християнска великомъченица е родена в с. Елешница в края на III век. Открити са останки от антично и средновековно селище. Църквата “Св. Атанасий” и няколко стари къщи са паметници на културата. Някои от иконите в църквата и известното “Сребърно евангелие” са исторически ценности.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top