– село Елешница

село Елешница

Село Елешница /793 м н. в./ е на 18 км източно от гр. Разлог, в долината на р. Златарица. На територията на селото бликат четири лековити минерални извора с различен състав и температура /от 20°С до 70°С/. Проучвания сочат, че св. Варвара – християнска великомъченица е родена в с. Елешница в края на III век. Открити са останки от антично и средновековно селище. Църквата “Св. Атанасий” и няколко стари къщи са паметници на културата. Някои от иконите в църквата и известното “Сребърно евангелие” са исторически ценности.

Нашите партньори

Back to top