– село Долно Драглище

село Долно Драглище

Село Долно Драглище /810 м н. в./ се намира на 11 км, североизточно от гр. Разлог. Културни забележителности на селото са църквите “Св. Димитър“ – включена в списъка с обекти от национално значение и „Св. Богородица”, строена през XVI в. Интересните релефни възвишения около селото, красивата природа с изглед към Пирин, Рила и Родопите, свързаността на селото с курортните местности в Югозападният дял на Рила правят с. Долно Драглище привлекателно за ценителите на естествената природна красота.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top