– село Горно Драглище

Село Горно Драглище

Село Горно Драглище /850 м н. в./ е разположено на 13 км, североизточно от гр. Разлог. Селото е притегателен център за много туристи с невероятно красивата си природа, достъпните еко пътеките в Рила планина, с уюта и спокойствието на селския туризъм.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top