– село Годлево

село Годлево

Село Годлево /900 м н. в./ се намира на 7 км от гр. Разлог, в южните склонове на Рила планина. В землището на с. Годлево има редица останки от древни селища. На територията му са изградени шест водоема, използвайки се и за риболов. В околностите има останки от средновековно селище и оброчище. Църквата “Успение Богородично” е паметник на културата.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top