– село Бачево

Село Бачево

Село Бачево / 920 м н. в./ е на 4 км северно от гр. Разлог, в Югозападна Рила. В селото са изградени конни бази, които предлагат уроци по езда, разходки с коне и магарета, специализирана програма за терапевтична езда.

Най-почитаните празници за жителите на с. Бачево е Тодоровден/ Конски Великден/. На празника се провеждат конни състезания. Селото е със съхранени традиции, обичаи, автентичен фолклор. Църквата „Свети Димитър“ е датирана от 1835 година. На км. от с. Бачево в местността „Ръждавец“ се намира извор с лечебна минерална вода.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top