– село Баня

село Баня

Село Баня се намира на 5 км от Разлог. Балнеоложки курорт, от чиито недра бликат 72 термални извора с температура 45°C – 58 °С. Най – големите туристически атракции в селото са двете стари бани – „Турската баня” и „Старата Римска баня”, популяризиращи древната традиция на балнеологията в региона. Няколко стари къщи, както и църквата “Св. Георги” са паметници на културата. В Eтнографско – историческия музей посетителите могат да се запознаят с бита, традициите, културата и богатото историческо минало на село Баня.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top