– Клуб по конен спорт „Русалиите”

Конна База Русалиите

Клуб по конен спорт „Русалиите”се намира на 2 километра от с. Бачево в местнотта „Стране”. Базата разполага с 15 коня: чистокръвни арабски, англо-арабски, източно-български, пинто /петнисти/.

2769 Бачево, България
Ул. Александър Стамболийски 28
Тел .: 00359 888 243935; 00359 887 139331
www.rusaliite.bg

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top