– Катарино

катарино

Местността Катарино се намира на свято място в полите на Рила, на 2 км от Разлог. Легенда разказва за девойка на име Катерина, живяла през 14 век, която се противопоставила на помохамеданчването. В нейна памет е издигната църквата „Св. Екатерина” и на нейно име е кръстена местността.

 

Минералната вода е с естествени лечебно – оздравителни ресурси на нискоминерализирана термална вода и доказан климатолечебен потенциал на прилежащия южен склон на Рила планина.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top