– Το χωριό Godlevo

Το χωριό Godlevo

Το χωριό Godlevo / 900 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας / βρίσκεται 7 χλμ. Από το Razlog, στις νότιες πλαγιές της Ρίλα. Στη γη του χωριού Godlevo υπάρχουν πολλά ερείπια αρχαίων οικισμών. Έχουν κατασκευαστεί έξι φράγματα στην επικράτειά του, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για ψάρεμα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα ερείπια ενός μεσαιωνικού χωριού και ένα φωτισμένο μέρος. Η Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι ένα πολιτιστικό μνημείο.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top