– Το χωριό Dolno Draglishte

Το χωριό Dolno Draglishte

Το χωριό Dolno Draglishte / 810 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας / βρίσκεται 11 χλμ βορειοανατολικά του Razlog. Τα πολιτιστικά αξιοθέατα του χωριού είναι οι εκκλησίες “Άγιος Δημητάρ” – που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τόπων εθνικής σημασίας και της “Παναγίας του Θεού”, που χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Κάντε το χωριό Dolno Draglishte ελκυστικό για τους λάτρεις της φυσικής ομορφιάς.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top