– Βάση αλόγων Rusaliite

Конна База Русалиите

“Rusaliite” απέχει 2 χιλιόμετρα. Από Bachevo στην περιοχή Strane. Η βάση έχει 15 άλογα: καθαρόαιμος αραβικός, αγγλοαραβικός, ανατολικός βουλγαρικός, πίντο (σποτ).

2769 Μπατσέβο, Βουλγαρία
Οδός Αλέξανδρος Σταμπολίκη 28
Τηλ: 00359 888 243935; 00359 887 139331
www.rusaliite.bg

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top