– Βάση αλόγου “Dvorene”

Βάση αλόγου "Dvorene"

Η βάση αλόγων Dvorene βρίσκεται στην περιοχή με το ίδιο όνομα στα περίχωρα του Razlog. Εδώ αναπαράγεται το μεγαλύτερο κοπάδι Haflingers στη Βουλγαρία.

2760 Razlog, Βουλγαρία

Οδός Gotse Delchev 30

Τηλ: 00359 878 752460;

Τηλ: 00359 878 752461;

Τηλ: 00359 878 75246

Βάση αλόγου "Dvorene"

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top