– Αθλητικοί χώροι

Αθλητικοί χώροι στο Razlog

 

Ο Δήμος Razlog επενδύει στον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι σε συνδυασμό με καλά ξενοδοχεία, όμορφη φύση και πλούσιο πολιτισμό καθιστούν την περιοχή επιθυμητή και προτιμώμενη. Πολλοί αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις έχουν χτιστεί στην πόλη Razlog και σε όλους τους οικισμούς του δήμου.

οι συνεργάτες μας

Back to top