– Tourist destinations – Ορυκτά ελατήρια

Παλιό ρωμαϊκό λουτρό - το χωριό Banya

Σήμερα, το μπάνιο εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με τη μαγική ατμόσφαιρα του τοπίου, συνδυάζοντας αρμονικά την ιστορία και τους θρύλους, το παρελθόν και το παρόν. Απόδειξη ότι τα νερά του χωριού Banya θεραπεύονται, βρίσκουμε στους θρύλους για τη ζωή των Ρωμαίων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ενεργά τα μαγικά οφέλη της περιοχής.
Τα ιαματικά νερά του ρωμαϊκού λουτρού
Το λουτρό …

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top