– Παραδόσεις

παραδόσεις

Οι επισκέπτες στην πόλη Razlog, που επιλέγουν να επισκεφθούν αυτό το υπέροχο μέρος στη Βουλγαρία, κάθε χρόνο γίνονται συμπαθητικοί με την παράδοση Razlog, η οποία ξεκινά κάπου στο μακρινό παρελθόν. Μόλις αισθανθούν το πνεύμα της τοπικής κουλτούρας, οι τουρίστες νιώθουν την επιθυμία να επιστρέψουν εδώ εδώ για να νιώσουν τη γοητεία και τη μαγεία της …

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top