– Περιοχή

ορεινή λίμνη

Η φύση του δήμου Razlog είναι διαφορετική και πολύ ελκυστική. Ο δήμος καλύπτει μεγάλο μέρος του Εθνικού Πάρκου Πιρίν, του Εθνικού Πάρκου Ρίλα, του Bayuvi Dupki – Ginger.

Οι φυσικοί πόροι του δήμου Razlog αποτελούν παράγοντα για την επιτυχή ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού.

Ο Δήμος Razlog καλύπτει μια περιοχή με ποικίλα και γραφικά ανάγλυφα: υψηλό, μεσαίο και …

κεντρική πλατεία Razlog

Ο δήμος Razlog με έκταση 440, 314 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους δήμους, έκτος στην περιοχή και πέμπτος στον πληθυσμό στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ.

Ο δήμος Razlog έχει πληθυσμό 22.876 κατοίκους, που αποτελείται από 8 οικισμούς – την πόλη Razlog, η οποία είναι το δημοτικό κέντρο και 7 χωριά: Banya, Bachevo, Godlevo …

изглед към Разлог от миналото

Δήμος Razlog

Δήμος Razlog είναι μία από τις πιο δυναμικά αναπτυγμένες περιοχές, έκτη στην επικράτεια και πέμπτη στον πληθυσμό στην περιοχή Μπλαγκόεβγκραντ.

Ο δήμος Razlog (22 876 κάτοικοι) αποτελείται από 8 οικισμούς – πόλη Razlog / δημοτικό κέντρο / και 7 χωριά: Banya, Bachevo, Godlevo, Gorno Draglishte, Dolno Draglishte, Dobarsko και Eleshnitsa.

Ο Δήμος Razlog έχει μια πλούσια …

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top