– Εθνογραφικό-ιστορικό μουσείο – το χωριό Μπάνια

Εθνογραφικό-ιστορικό μουσείο - το χωριό Μπάνια

Το μουσείο βρίσκεται στο κέντρο του χωριού όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα Κελτικής προέλευσης, επιτύμβιες πλάκες από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Το εθνογραφικό μέρος περιλαμβάνει κεραμικά και άλλα οικιακά σκεύη, λαϊκές φορεσιές και έργα λαϊκής τέχνης τυπικά της Μπάνια. Εκθέματα που σχετίζονται με ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής λινάρι. Το μουσείο παρουσιάζει επίσης φωτογραφίες που δείχνουν διάσημους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Μπάνια ή με ρίζες στην Μπάνια – τον Neofit Rilski, τις οικογένειες Venedovikovi και Strashimirovi, Ivan Slavkov, Svetla Daskalova, ιερείς, συγγραφείς, καλλιτέχνες και άλλους.

οι συνεργάτες μας

Back to top