– Περιοχή

ΠΕΡΙΟΧΗ

Η περιοχή του Razlog διαμορφώνει τη σημερινή της ταυτότητα ως συνέπεια της συνένωσης διαφορετικών ιστορικών εποχών από τις τελευταίες χιλιετίες. Κάθε εποχή έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα υλικά και άυλα ίχνη, χωρικές δομές και πολιτιστικά μοντέλα, πηγή έμπνευσης και γνώσης του εωτερισμού.
Μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε τρία βουνά, έχει πλούσιο πολιτισμό και παραδόσεις, διατηρείται μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ευημερούσα οικονομία, ανεπτυγμένη υποδομή και επικοινωνίες, με καλή ποιότητα ζωής και προσελκύει τους επισκέπτες της.
Η κοιλάδα Razlog είναι μία από τις υψηλότερες κοιλάδες της Νότιας Βουλγαρίας, και τα γύρω ψηλά βουνά της Ρίλα και του Πιρίν έχουν μια χαρακτηριστική αλπική εμφάνιση. Η φύση είναι ποικίλη και πολύ ελκυστική με λιβάδια, αλπικές λίμνες, ποτάμια και ρέματα.

Ανατρέξτε στον Οδηγό Ιστού μας

Ανατρέξτε στον Οδηγό Ιστού μας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

οι συνεργάτες μας

Back to top