– Παρεκκλήσι του Άγιος Ηλίας

Παρεκκλήσι του Άγιος Ηλίας

Η εκκλησία του Άγιος Ηλίας “είναι χτισμένη στα θεμέλια ενός μεσαιωνικού παρεκκλησιού και ο δρόμος προς αυτό περνά μέσα από όμορφα μέρη και μια λίμνη με ψάρια.

Από εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την κοιλάδα

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top