– Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

Υποστήριξη των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.
Να εργαστεί για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.
Να προσφέρουμε εναλλακτικές μορφές και προγράμματα για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.
Να βοηθήσει τις τοπικές και κρατικές αρχές στην προετοιμασία σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.

οι συνεργάτες μας

Back to top