– Η περιοχή “Kaliata” Razlog

ευρήματα από την περιοχή των Καλυάτων

Τα ερείπια ενός φρουρίου που βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του Πιρίν, στην περιοχή Kaliata, περίπου 19 χλμ νοτιοδυτικά του Razlog, ανακαλύφθηκαν στο Razlog από το τέλος της αρχαιότητας. Ένας οικισμός βρέθηκε στους πρόποδες αυτών των πλαγιών στην περιοχή Krushe, περίπου 8 χλμ νοτιοδυτικά του Razlog. Οι τοποθεσίες είναι πολιτιστικά μνημεία.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top