– Η Βαμμένη Εκκλησία

Η Βαμμένη Εκκλησία

Συντεταγμένες GPS: N 41.859686, E 23.412377

Κοντά στο Pirin Golf, 7 χλμ. Από το Razlog στην περιοχή Betolovoto, βρέθηκαν δύο εκκλησίες, χτισμένες σε διαφορετικές εποχές. Το πρώτο χρονολογείται από τον V – VI αιώνα και το δεύτερο – από τον XIII-XIV αιώνα. Η μικρή μονή εκκλησία ονομάζεται Βαμμένη Εκκλησία. Πρόκειται για μια παλαιοχριστιανική βασιλική από το τέλος της αρχαιότητας (V αιώνας) και σύμφωνα με ορισμένες πηγές ήταν μέρος ενός πρώιμου μοναστηριακού συγκροτήματος. Βρέθηκαν θραύσματα τοιχογραφιών, που δείχνουν την παρουσία τοιχογραφιών με γεωμετρικά και στυλιζαρισμένα στολίδια. Το αρχαιολογικό συγκρότημα διατηρείται εν μέρει, το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση των λειψάνων των δύο εκκλησιών. Άλλες μεσαιωνικές αποδείξεις σε κοντινή απόσταση είναι η Λευκή Εκκλησία και η Εκκλησία του Αγίου. Νικόλαος. “

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top