– Η αποστολή μας

Η αποστολή μας

Το Τ.Υ.Ο.Α. Razlog επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Razlog και της περιοχής. Ο Οργανισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της αμερόληπτης παροχής πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης. Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη δικτύωση για να προσελκύσει επενδύσεις στην περιοχή και να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

οι συνεργάτες μας

Back to top