– Βασικές δραστηριότητες

Η δραστηριότητά μας

Παροχή πληροφοριών για προγράμματα κατάρτισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σεμινάρια, επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσίαση εταιρειών και προϊόντων.
Διαβουλεύσεις στον τομέα του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, προετοιμασία σχεδίων μάρκετινγκ, διαχείρισης επιχειρήσεων, έναρξης και διαχείρισης μιας μικρής εταιρείας, διαχείριση ποιότητας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη και διαχείριση έργων Πληροφορική και σχεδιασμός ιστοσελίδων.
Πληροφορίες για επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, διεθνείς εκθέσεις και φόρουμ.
Επαφές με πιθανούς ξένους συνεργάτες.
Εξειδικευμένη βοήθεια και επαφή με τοπικές αρχές και εκπροσώπους επιχειρήσεων σε περίπτωση δηλωμένου ενδιαφέροντος επενδυτή
Παρουσίαση του Razlog και της περιοχής σε πιθανούς ξένους επενδυτές.
Διατήρηση και παροχή βάσης δεδομένων για βουλγαρικές και ξένες εταιρείες, πρεσβείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης και τοπικές αρχές.

οι συνεργάτες μας

Back to top