– Находки

находки от района на Калята

От късноантичната епоха в землището на Разлог са открити останки на крепост, която се намира в северните склонове на Пирин, в местността „Калята“, на около 19 км югозападно от Разлог. В близост е открито и селище, в подножието на тези склонове в местността „Круше“, на около 8 км югозападно от Разлог. Обектите са паметници на …

каменните плочи от Столоватец

През 1971 – 1972г. в местността „Столоватец” (на около 5 км западно от Разлог) са открити останки от тракийско светилище от края на бронзовата и началото на желязната епоха. Ясно личат руини от зидове, градени от трошен камъни. Там са намерени 3 големи мраморни плочи с релефна украса, свързани с култа към слънцето. Плочите от …

писаната църква край Разлог

GPS координати: N 41.859686, E 23.412377

В близост до „Пирин голф”, на 7 км. от Разлог в местността „Бетоловото“ са разкрити две вписани една в друга църкви, изградени по различно време. Първата е датирана към V – VI век, а втората – към XIII-XIV век. Малката еднокорабна едноапсидна църква е наречена “Писаната църква”. Тя е раннохристиянска …

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top