МАИР Разлог

Регион

Региона на Разлог формира днешната си идентичност следствие от преплитането на различни исторически епохи от последните хилядолетия. Всяка епоха е сътворила определени материални и нематериални следи, пространствени структури и културни модели, източник на вдъхновение и познание за съвремието.
Разположен между три планини, със своята богата култура и традиции, съхранена уникална природна среда, просперираща икономика, развиваща се инфраструктура, управление на природните богатства и ресурси, съвременни комуникации и добро качество на живот привлича своите гости и бизнеса.
Разложката котловина е една от най-високите котловини в Южна България, а ограждащите я високопланински части на Рила и Пирин имат типичен алпийски вид. Природата е разнообразна и много привлекателна с поляни, високопланински езера, реки и потоци.

КУЛТУРА

Община Разлог и цялата Разложка котловина притежават богато наследство от културни паметници от различни епохи и цивилизации – неолит, цивилизацията на траките, гръко-римската цивилизация, християнската цивилизация представена от ранно-византийската и българската култура.
Община Разлог е съхранила през вековете уникални културни традиции и обичаи, които заедно с интересните и значими културни паметници на територията я превръщат в привлекателен туристически център. Музеи, читалища, самодейни състави и всяка фамилия пазят и поддържат богатството и разнообразието на народното творчество.
Археологическите проучвания в района на Разложката котловина показват, че животът тук е добре засвидетелстван още от неолитно-енеолитната епоха на VI -IV хил. пр. Хр. Най-старите археологически находки са от късно-бронзовата и ранно-желязната епоха/III -II хил.пр.Хр./.

Календар на събитията

декември 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st декември
No Events
Events for 2nd декември
No Events
Events for 3rd декември
No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th декември
No Events
Events for 5th декември
No Events
Events for 6th декември
No Events
Events for 7th декември
No Events
Events for 8th декември
No Events
Events for 9th декември
No Events
Events for 10th декември
No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th декември
No Events
Events for 12th декември
No Events
Events for 13th декември
No Events
Events for 14th декември
No Events
Events for 15th декември
No Events
Events for 16th декември
No Events
Events for 17th декември
No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th декември
No Events
Events for 19th декември
No Events
Events for 20th декември
No Events
Events for 21st декември
No Events
Events for 22nd декември
No Events
Events for 23rd декември
No Events
Events for 24th декември
No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for 25th декември
No Events
Events for 26th декември
No Events
Events for 27th декември
No Events
Events for 28th декември
No Events
Events for 29th декември
No Events
Events for 30th декември
No Events
Events for 31st декември
No Events
1
2
3
4
5
6
7

Община Разлог се намира в югозападната част на България, в Благоевградска област и е разположена в голямата Разложката котловина, която се намира  по долината на река Места, между трите най-високи и обширни планини в тази част на страната – Пирин, Рила и Родопи. Общината обхваща осем населени места, като общинският център град Разлог е административното средище на целия регион и обхваща градовете Разлог, Банско, Белица и Якоруда. По–големите села в община Разлог са Баня, Бачево и Елешница

Виж Нашия Пътеводител

Виж нашия пътеводител

ИНФОРМАЦИЯ

Промо видео по проект Smart Rural

Предприемачество в селските райони

Intereg Banner with webpage

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top