МАИР Разлог

Регион

Региона на Разлог формира днешната си идентичност следствие от преплитането на различни исторически епохи от последните хилядолетия. Всяка епоха е сътворила определени материални и нематериални следи, пространствени структури и културни модели, източник на вдъхновение и познание за съвремието.
Разположен между три планини, със своята богата култура и традиции, съхранена уникална природна среда, просперираща икономика, развиваща се инфраструктура, управление на природните богатства и ресурси, съвременни комуникации и добро качество на живот привлича своите гости и бизнеса.
Разложката котловина е една от най-високите котловини в Южна България, а ограждащите я високопланински части на Рила и Пирин имат типичен алпийски вид. Природата е разнообразна и много привлекателна с поляни, високопланински езера, реки и потоци.

КУЛТУРА

Община Разлог и цялата Разложка котловина притежават богато наследство от културни паметници от различни епохи и цивилизации – неолит, цивилизацията на траките, гръко-римската цивилизация, християнската цивилизация представена от ранно-византийската и българската култура.
Община Разлог е съхранила през вековете уникални културни традиции и обичаи, които заедно с интересните и значими културни паметници на територията я превръщат в привлекателен туристически център. Музеи, читалища, самодейни състави и всяка фамилия пазят и поддържат богатството и разнообразието на народното творчество.
Археологическите проучвания в района на Разложката котловина показват, че животът тук е добре засвидетелстван още от неолитно-енеолитната епоха на VI -IV хил. пр. Хр. Най-старите археологически находки са от късно-бронзовата и ранно-желязната епоха/III -II хил.пр.Хр./.

Календар на събитията

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st юли
No Events
Events for 2nd юли
No Events
Events for 3rd юли
No Events
Events for 4th юли
No Events
Events for 5th юли
No Events
Events for 6th юли
No Events
Events for 7th юли
No Events
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th юли
No Events
Events for 9th юли
No Events
Events for 10th юли
No Events
Events for 11th юли
No Events
Events for 12th юли
No Events
Events for 13th юли
No Events
Events for 14th юли
No Events
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th юли
No Events
Events for 16th юли
No Events
Events for 17th юли
No Events
Events for 18th юли
No Events
Events for 19th юли
No Events
Events for 20th юли
No Events
Events for 21st юли
No Events
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd юли
No Events
Events for 23rd юли
No Events
Events for 24th юли
No Events
Events for 25th юли
No Events
Events for 26th юли
No Events
Events for 27th юли
No Events
Events for 28th юли
No Events
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th юли
No Events
Events for 30th юли
No Events
Events for 31st юли
No Events

Община Разлог се намира в югозападната част на България, в Благоевградска област и е разположена в голямата Разложката котловина, която се намира  по долината на река Места, между трите най-високи и обширни планини в тази част на страната – Пирин, Рила и Родопи. Общината обхваща осем населени места, като общинският център град Разлог е административното средище на целия регион и обхваща градовете Разлог, Банско, Белица и Якоруда. По–големите села в община Разлог са Баня, Бачево и Елешница

Виж Нашия Пътеводител

Виж нашия пътеводител

ИНФОРМАЦИЯ

Промо видео по проект Smart Rural

Предприемачество в селските райони

Intereg Banner with webpage

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top