МАИР Разлог

Регион

Региона на Разлог формира днешната си идентичност следствие от преплитането на различни исторически епохи от последните хилядолетия. Всяка епоха е сътворила определени материални и нематериални следи, пространствени структури и културни модели, източник на вдъхновение и познание за съвремието.
Разположен между три планини, със своята богата култура и традиции, съхранена уникална природна среда, просперираща икономика, развиваща се инфраструктура, управление на природните богатства и ресурси, съвременни комуникации и добро качество на живот привлича своите гости и бизнеса.
Разложката котловина е една от най-високите котловини в Южна България, а ограждащите я високопланински части на Рила и Пирин имат типичен алпийски вид. Природата е разнообразна и много привлекателна с поляни, високопланински езера, реки и потоци.

КУЛТУРА

Община Разлог и цялата Разложка котловина притежават богато наследство от културни паметници от различни епохи и цивилизации – неолит, цивилизацията на траките, гръко-римската цивилизация, християнската цивилизация представена от ранно-византийската и българската култура.
Община Разлог е съхранила през вековете уникални културни традиции и обичаи, които заедно с интересните и значими културни паметници на територията я превръщат в привлекателен туристически център. Музеи, читалища, самодейни състави и всяка фамилия пазят и поддържат богатството и разнообразието на народното творчество.
Археологическите проучвания в района на Разложката котловина показват, че животът тук е добре засвидетелстван още от неолитно-енеолитната епоха на VI -IV хил. пр. Хр. Най-старите археологически находки са от късно-бронзовата и ранно-желязната епоха/III -II хил.пр.Хр./.

Календар на събитията

юни 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st юни
No Events
Events for 2nd юни
No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3rd юни
No Events
Events for 4th юни
No Events
Events for 5th юни
No Events
Events for 6th юни
No Events
Events for 7th юни
No Events
Events for 8th юни
No Events
Events for 9th юни
No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10th юни
No Events
Events for 11th юни
No Events
Events for 12th юни
No Events
Events for 13th юни
No Events
Events for 14th юни
No Events
Events for 15th юни
No Events
Events for 16th юни
No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17th юни
No Events
Events for 18th юни
No Events
Events for 19th юни
No Events
Events for 20th юни
No Events
Events for 21st юни
No Events
Events for 22nd юни
No Events
Events for 23rd юни
No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24th юни
No Events
Events for 25th юни
No Events
Events for 26th юни
No Events
Events for 27th юни
No Events
Events for 28th юни
No Events
Events for 29th юни
No Events
Events for 30th юни
No Events
1
2
3
4
5
6
7

Община Разлог се намира в югозападната част на България, в Благоевградска област и е разположена в голямата Разложката котловина, която се намира  по долината на река Места, между трите най-високи и обширни планини в тази част на страната – Пирин, Рила и Родопи. Общината обхваща осем населени места, като общинският център град Разлог е административното средище на целия регион и обхваща градовете Разлог, Банско, Белица и Якоруда. По–големите села в община Разлог са Баня, Бачево и Елешница

Виж Нашия Пътеводител

Виж нашия пътеводител

ИНФОРМАЦИЯ

Промо видео по проект Smart Rural

Предприемачество в селските райони

Intereg Banner with webpage

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top