– Стара българска (Римска) баня

Стара българска (Римска) баня – село Баня

Лековитите води на „Римска баня”

Банята е построена вероятно в XVI – XVII век и има характерен клетъчен градеж. Изградена е в типичен римски стил с редуване на каменен ред с няколко реда плоски печени тухли. Постройката е сводеста и има малки отвори на свода, с ниши и светилници и комин до входа. Банята има хипокаустна система за отопление. В стените има ниши, в които все още са запазени закачалките за дрехи. Басейнът е със запазена оригинална настилка, а коритата са новоизградени от мрамор.

Днес банята впечатлява посетителите с вълшебната атмосфера на пейзажа, съчетала хармонично история и предания, минало и настояще. Доказателство, че водите на село Баня се отличават с лековитост, откриваме в легендите за живота на римляните, които употребявали активно магичните преимущества на местността.

Нашите партньори

Back to top