– Параклис „Свети Илия“

Параклис свети Илия

Параклисът „Св. Илия“ е изграден върху основите на средновековен параклис. Пътят до него до него минава през красиви местности и изкуствено зарибен водоем. 

От тук може да се види цялата Разложка котловина.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top