– Основни Дейности

Нашата дейност

Предоставяне на информация за МСП програми за обучение, семинари, бизнес срещи, представяне на фирми и продукти.
Консултации в областта на стратегическото и бизнес планиране, подготовка на маркетингови планове, бизнес мениджмънт, стартиране и управление на малка фирма, управление на качеството, управление на човешките ресурси, разработка и управление на проекти. Информационни технологии и създаване на уеб-страници.
Информация за бизнес делегации, международни панаири и форуми.
Контакти с потенциални чуждестранни партньори.
Специализирана помощ и контакт с местните власти и представители на бизнеса при заявен инвеститорски интерес.
Представяне на Разлог и региона пред потенциални чуждестранни инвеститори.
Поддържане и предоставяне на база с данни за Български и чуждестранни фирми, посолства, не правителствени организации, медии и местни власти.

Нашите партньори

Back to top