– Нашата Мисия

Нашата мисия

МАИР Разлог се стреми към установяване на условия за устойчиво икономическо развитие на Разлог и региона. Агенцията подкрепя изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучения. Агенцията насърчава работата в мрежа за привличането на инвестиции в региона и подобряване на възможностите за трудова заетост.

Нашите партньори

Back to top