– Музейна сбирка – село Елешница

Музейна сбирка – село Елешница

Първата музейна сбирка в с. Елешница е създадена през 1978г. към читалището и е с профил археология. През ноември 1994г. с помощта на специалисти от Исторически музей – Благоевград е открита новата експозиция, която може да се види и днес. Представени са ценни находки от VІ – ІV хил. пр. Хр., археологически експонати от различни периоди, керамични съдове, етнография и документални материали от историята на селото.

Музеят в Елешница притежава ценна колекция от археологически предмети, оръдия на труда от камък и кост, антропоморфни и зооморфни фигурки, керамични съдове, открити по време на археологически проучвания в 1983 – 1985 г.

Етнографските фондове на музея съдържат материали от дърво, метал, керамика, а също снимки и документи, отразяващи всички страни на народния живот от края на 19 в. Представените в експозицията занаяти са типични за поминъка на населението, домашния бит, образци от характерните за района традиционни костюми и накити.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top