– Местността „Калята“ Разлог

находки от района на Калята

От късноантичната епоха в землището на Разлог са открити останки на крепост, която се намира в северните склонове на Пирин, в местността „Калята“, на около 19 км югозападно от Разлог. В близост е открито и селище, в подножието на тези склонове в местността „Круше“, на около 8 км югозападно от Разлог. Обектите са паметници на културата.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top