– Информационен център – гр Разлог

Адрес: ул. „Шейново“ №13, гр. Разлог телефон: 0876 145151

destinationrazlog@abv.bg

Туристическия информационен център „Дестинация Разлог” активно развива следните дейности:

1Разработване на туристически продукти, Създаване и актуализиране на база данни за туристическите забележителности,
Разработване на продукти според търсенето

2Разпространяване на информация и комерсиализация на продуктите
Подкрепа за развитие на местния туризъм

3Развлекателни туристически пакети, включващи най-интересните обекти в дестинацията,
Подробна информация за културните, природните и историческите обекти

4Проучване на потребностите
Разработване на продукти според търсенето
Участие в планирането на развитието на туризма

Туристическия информационен център „Дестинация Разлог” организира:

Ателие „Слънчев календар”. Изработка на умалени копия на животни от Древния слънчев календар, намерен и възстановен в Разлог.
Ателие „Разлог в картини и снимки”. Пленер за художници, фотографи и любители.
Ателие „Бродерия”. Бродиране на уникални местни шевици.
Ателие „Плетен чорап”. Изплитане на традиционни вълнени чорапи.
Ателие „Сертификат”. Похвали се, че си бил тук.
Фестивал „Хиляда носии на едно място”.
Фестивал на баницата в Разлог
Изложение на местните производители

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top