– Етнографско-исторически музей – село Баня

Етнографско-исторически музей

Музеят е разположен в центъра на селото. Изложени са останки от съдове от XI век преди Христа, археологически находки с келтски произход, надгробни плочи от времето на османското владичество. Етнографската част включва глинени и други битови съдове, народни носии и произведения на народното творчество, типични за Баня. Изложени са експонати, свързани с целия цикъл на ленопроизводството.

Музеят има и богат снимков материал, показващ бележити личности, родени в Баня или с корени от Баня – Неофит Рилски, фамилиите Венедикови и Страшимирови, Иван Славков, Светла Даскалова, свещеници, писатели, зографи и други.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top